2018 Outsidere

Emne 2018: Outsidere

Årets emne i SkriveCup var dansk, nordisk eller international litteratur før år 2000, der på den ene eller anden måde tematiserer emnet Outsidere.

Litteratur handler ofte om forholdet mellem mennesker – og det er ikke altid, at alle er inde i varmen. Litteraturhistorien er fyldt med fascinerende skæbner og karakterer, der bryder med normerne og ikke passer ind i gængse kasser. Måske har de selv valgt at stå udenfor eller også er de blevet presset ud af fællesskabet, hvad enten det er af slægten, klassen eller familien. Måske står de blot udenfor handlingens centrum – og betragter udefra slagets gang?

Outsideren kan være en taber, men også en oprører og rebel. Outsideren kan være et geni, men også en klovn. Mange forfattere har gennem tiden oplevet sig selv som den grimme ælling i hønsegården og kunstnerrollen har således ofte været defineret ved netop at være der, hvor der er plads til at føle sig mærkelig, skæv, anderledes eller bare på tværs.

I næsten alle litterære genrer og i alle perioder møder vi outsideren. Men synet på outsideren skifter. I folkeviser og hos Holberg er pointen ofte, at man ikke bør opføre sig som de udstødte, sære og mærkelige, der ikke passer ind. Men i 1800-tallets litteratur bliver outsideren i stigende grad betragtet som en ”seer”, der har et dybere indblik eller kan rykke ved faste forestillinger.

Måske kommer jeres bidrag til at tage udgangspunkt i den fredsløse i folkeviserne, i den ufornuftige komedie-karakter eller i det romantiske geni? Det kan også være I starter med de moderne storbydigteres bohemeliv  eller hos de kvinder og socialt udstødte, der med Det moderne gennembrud får stemme i litteraturen. I det tyvende århundrede vrimler litteraturen også med outsidere, hvad enten der er tale om modernistiske digtere, mellemkrigstidsunge, modstandsfolk, fremmedgjorte velfærdsborgere eller punk-digtere.

 

Vinder af SkriveCup 2018 

Vinderne i 2018 blev Sebastian og Mathias fra Farvskov Gymnasium med deres rap En-Som, der bygger på Franz Kafkas Forvandlingen. Her et stemningsbillede fra finalen i Koncertkirken på Blågårdsplads. Sebastian og Mathias vandt 5000,- kr fra Dansklærerforeningens hus og et højskoleophold på Krabbesholm Højskole, hvor deres projekt blev til denne video