Årets dommerpanel

Årets dommerpanel består i år af:

Mads Mygind, Digter

Anne Green Munk, Underviser i kreativ skrivning AU

Mischa Sloth Carlsen, Forperson for Dansklærerforeningen STX/HF